TULKOJUMI

  Karogs    Karogi    Karogs


  • Ar 2009. gada jūliju Auseklis piedāvā arī tulkojumus. Ja Jūs vēlaties saprast oficiālus dokumentus vai citus tekstus vācu valodā, tos pārtulkot no latviešu valodas uz vācu, kā arī no vācu uz latviešu valodu, tad rakstiet mums! Mēs tulkojam tekstus latviešu valodā no franču valodas, tāpat arī no latviešu valodas franču valodā, kā arī itāļu, angļu und krievu valodām. Angļu, itāļu un krievu valodas tulkojumi tiek veikti sadarbībā ar eksterniem tulkiem (šis piedāvājums pēc pieprasījuma).

 
  • Auseklis  piedāvā tulkojumus sekojošās valodās:

 

Deutsch - vācu

» » »

latviešu
Français - franču
» » » latviešu
Italiano - itāḷu » » » latviešu
English - angḷu » » » latviešu
Русский - krievu » » » latviešulatviešu » » » Deutsch - vācu
latviešu » » » français - frančulatviešu » » » it, an, kr
(ar eksterniem tulkiem)