logo

Literatūrzinātne, atrasts: 42

cover
 • Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana
 • Pauls Daija
 • Mākslinieks Krišs Salmanis
 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Rīga
 • 2013
 • 218x143x20 mm
 • 460 g
 • 269 lpp
cover
 • Arī rakstnieks ir cilvēks
 • Mazā latviešu literatūras vēsture anekdotēs
 • Arnolds Auziņš, Sastādītājs, literārais konsultants un priekšvārda autors Guntis Berelis
 • Mākslinieks Jānis Esītis
 • Dienas Grāmata, Rīga
 • 2015
 • 206x148x20 mm
 • 330 g
 • 200 lpp
cover
 • Atskārsme
 • Arvīds Skalbe
 • Mākslinieks Tomass Folks
 • Nordik, Rīga
 • 2000
 • 219x127x8 mm
 • 180 g
 • 120 lpp
cover
 • Bernards Šovs
 • Emriss Hjūzs
 • No krievu valodas tulkojusi Ilga Melnbārde
 • Mākslinieks Gunārs Kļava
 • Liesma, Rīga
 • 1973
 • 206x138x20 mm
 • 370 g
 • 312 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

cover
 • Bērnu literatūra: vērtējumi, pārdomas, atzinības, lasīšanas veicināšana
 • Rakstu krājums
 • Sakārtotāja Iveta Krūmiņa
 • Uz vāka mākslinieces Signes Ērmanes-Ļitvinas zīmējums
 • Garā pupa, Rīga
 • 2005
 • 200x130x7 mm
 • 140 g
 • 114 lpp
cover
 • Cilvēks no Mēness
 • Romāns
 • Anšlavs Eglītis, tekstu publicēšanai, priekšvārdu un komentārus sagatavojis Viktors Hausmanis
 • Mākslinieks G. Semēvics
 • Zinātne, Rīga
 • 1994
 • 206x135x23 mm
 • 480 g
 • 411 lpp
cover
 • Donum Balticum
 • To prof. Christian S. Stang on the occasion of his 70th birthday, 15 Mar. 1970
 • Edited by Velta Rūķe-Draviņa
 • Almqvist & Wiksell, Stockholm
 • 1970
 • 240x163x43 mm
 • 1280 g
 • 598 lpp
cover
 • Dzejas ceļi
 • No diskusijas par dzeju
 • Sastādītājs Vitolds Valeinis
 • Mākslinieks Gunārs Lūsis
 • Liesma, Rīga
 • 1972
 • 177x125x14 mm
 • 240 g
 • 244 lpp
cover
 • Dzīve un dziesmas
 • Ar Kārļa Egles priekšvārdiem
 • Indriķis Neredzīgais
 • Kaija, Rīga
 • 1938
 • 195x138x17 mm
 • 246 lpp
cover
 • Eiropas literārie virzieni Latvijā
 • Monogrāfija
 • Valdis Ķikāns
 • Vāka autore Baiba Lazdiņa
 • RaKa, Rīga
 • 2003
 • 205x143x16 mm
 • 370 g
 • 306 lpp
cover
 • Friča Bārdas pasaules uzskats
 • Disertācija
 • Zenta Mauriņa
 • Valters un Rapa, Rīga
 • 1938
 • 196x138x18 mm
 • 330 g
 • 202 lpp
cover
 • Griezīgo šķautņu romantiķis Jānis Rokpelnis
 • Zinātnisku rakstu krājums
 • Sastādītāja Anda Kubuliņa
 • Māksliniece Dina Ābele
 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Rīga
 • 2016
 • 205x135x12 mm
 • 190 g
 • 135 lpp
cover
 • Iluzijas
 • Noveles
 • Edvards Vulfs
 • Grāmatu Draugs, Riga
 • 1928
 • 196x138x13 mm
 • 250 g
 • 208 lpp
cover
 • Izteikt neizsakāmo
 • Lingvistiskā poētika
 • Ruta Veidemane
 • Mākslinieks Jānis Germanis
 • Liesma, Rīga
 • 1977
 • 171x124x14 mm
 • 230 g
 • 267 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

cover
 • Jaunākā latviešu literatūra 1998
 • Rakstu krājums
 • Sastādītājs Raimonds Briedis
 • Zvaigzne ABC, Rīga
 • 1999
 • 200x145x10 mm
 • 150 g
 • 144 lpp
cover
 • Laiks un dzeja
 • Jaunās paaudzes latviešu dzeja 80. gados
 • Ausma Grīnvalde, Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Literatūras katedra
 • Mākslinieks Imants Ozols
 • LiePAedagoģijas akadēmija, Liepāja
 • 2000
 • 204x143x11 mm
 • 250 g
 • 189 lpp
cover
 • Latviešu dzejnieku portreti
 • Robežu šķērsotāji, robežu sargi
 • Ieva E. Kalniņa, Inta Čaklā, Anda Kubuliņa, Edgars Lāms, Māris Salējs un Ruta Veidemane
 • Zinātne, Rīga
 • 2007
 • 198x145x15 mm
 • 267 lpp
cover
 • Latviešu literātūras vēsture 6
 • Virsredaktors Ludis Bērziņš; redaktori Kārlis Egle, Kārlis Kārkliņš, Zenta Mauriņa.
 • Literātūra, Rīga
 • 1937
 • 244x171x41 mm
 • 1520 g
 • 571 lpp
cover
 • Latviešu literātūras vēsture 4
 • Virsredaktors Ludis Bērziņš; redaktori Kārlis Egle, Kārlis Kārkliņš, Zenta Mauriņa.
 • Literātūra, Rīga
 • 1936
 • 244x171x32 mm
 • 1260 g
 • 436 lpp
cover
 • Latviešu literātūras vēsture 5
 • Virsredaktors Ludis Bērziņš; redaktori Kārlis Egle, Kārlis Kārkliņš, Zenta Mauriņa.
 • Literātūra, Rīga
 • 1936
 • 244x171x35 mm
 • 1250 g
 • 415 lpp
cover
 • Latviešu literātūras vēsture 1
 • Virsredaktors Ludis Bērziņš; redaktori Kārlis Egle, Kārlis Kārkliņš, Zenta Mauriņa.
 • Literātūra, Rīga
 • 1935
 • 244x171x32 mm
 • 1180 g
 • 424 lpp
cover
 • Latviešu literātūras vēsture 2
 • Virsredaktors Ludis Bērziņš; redaktori Kārlis Egle, Kārlis Kārkliņš, Zenta Mauriņa.
 • Literātūra, Rīga
 • 1935
 • 244x171x32 mm
 • 1100 g
 • 371 lpp
cover
 • Latviešu literātūras vēsture 3
 • Virsredaktors Ludis Bērziņš; redaktori Kārlis Egle, Kārlis Kārkliņš, Zenta Mauriņa.
 • Literātūra, Rīga
 • 1935
 • 244x171x31 mm
 • 1180 g
 • 400 lpp
cover
 • Latvija Literatūra
 • 100 prāta mīklas
 • Valters Skrīvelis
 • Mākslinieks Aigars Truhins
 • Zvaigzne ABC, Rīga
 • 2008
 • 140x108x4 mm
 • 30 g
 • 40 lpp
cover
 • Likteņa rotaļa – Tā sadega sirds
 • Romāni
 • Vilis Lesiņš
 • Vākam izmantots Zigismunda Vidberga zīmējums, Maijas Dragūnes grafiskā apdare
 • Liesma, Rīga
 • 1994
 • 200x131x13 mm
 • 260 g
 • 270 lpp
cover
 • Materiāli par pasaules strāvām latviešu literatūrā
 • Sastādījusi Anita Rožkalne, Latvijas Zinātņu akadēmija. Literatūras, folkloras un mākslas institūts
 • Zinātne, Rīga
 • 1998
 • 200x146x5 mm
 • 100 g
 • 89 lpp
cover
 • Miera ķēķis. Kas stāv aiz teksta?
 • Sarunas
 • Sastādītājs, redaktors un ievadvārdu autors Guntars Godiņš, priekšvārda autors Jānis Valdmanis
 • Fotogrāfiju autors Juris Bērziņš-Soms, vāka dizaina autore Baiba Lazdiņa
 • Latviešu valodas aģentūra, Rīga
 • 2018
 • 246x171x25 mm
 • 630 g
 • 247 lpp
cover
 • Novele
 • Stili, virzieni, personības latviešu novelē (līdz 1945. gadam)
 • Benita Smilktiņa, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
 • Vāka noformējumā izmantota Ausekļa Baušķenieka glezna "Ritenis"
 • Zinātne, Rīga
 • 1999
 • 200x130x16 mm
 • 290 g
 • 271 lpp
cover
 • Pasaules tautu lirika
 • Antoloģija
 • Sastādītāja Alīse Elsiņa
 • Mākslinieks Artūrs Apinis, portretus zīmējusi Alīse Zvirbule
 • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
 • 1959
 • 253x188x30 mm
 • 1070 g
 • 527 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

cover
 • Pilsētu dedzināšana
 • Romāns
 • Kai Āreleida
 • No igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga
 • Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums
 • Lauku Avīze, Rīga
 • 2017
 • 207x138x30 mm
 • 430 g
 • 334 lpp
cover
 • Poētika
 • Dzejas māksla
 • Aristotelis
 • A. Ģiezena tulkojums un paskaidrojumi, A. Feldhūna ievads
 • K. Fridrihsona mākslinieciskā apdare
 • Latvijas Valsts izdevniecība, Riga
 • 1959
 • 172x115x12 mm
 • 180 g
 • 143 lpp
cover
 • Porno
 • Ērvins Velšs
 • Mākslinieks Jānis Esītis
 • Dienas Grāmata, Rīga
 • 2016
 • 210x157x36 mm
 • 580 g
 • 432 lpp
cover
 • Rainis un Gēte
 • "Fausta" tulkojuma simtgade
 • Sastādītāja un ievada autore Gundega Grīnuma
 • Tulkotāji Heide Lidija Šmite, Aleksandrs Šmits un Velta Vikmane
 • Māksliniece Dina Dzelme
 • Nordik, Rīga
 • 1999
 • 200x141x18 mm
 • 310 g
 • 299 lpp
cover
 • Rusiāde
 • Ints Baltarājs
 • Mākslinieks nezināms
 • Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
 • 1990
 • 67 lpp
cover
 • Santamonika, Arhangeļskas apg.
 • Viks
 • Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums
 • Jumava, Rīga
 • 2015
 • 200x145x30 mm
 • 430 g
 • 375 lpp
cover
 • Saules akmens
 • Latviešu bērnu literatūras gadu gaita
 • Jāzeps Osmanis
 • Gunāra Kroļļa mākslinieciskais noformējums
 • Liesma, Rīga
 • 1977
 • 222x183x34 mm
 • 1120 g
 • 480 lpp
cover
 • Spēkildze 2
 • Populārvalodniecisku rakstu izlase
 • Rasma Grīsle, RLB Latviešu valodas attīstības kopa
 • Antava, Rīga
 • 2007
 • 193x142x18 mm
 • 380 g
 • 312 lpp
cover
 • Spēkildze 1
 • Populārvalodniecisku rakstu izlase
 • Rasma Grīsle, RLB Latviešu valodas attīstības kopa
 • Antava, Rīga
 • 2005
 • 193x142x8 mm
 • 190 g
 • 160 lpp
cover
 • Spēles
 • Spēles izdomāja un uzrakstīja Kārena Kinga
 • Māksliniece Helēna Preula
 • Zvaigzne ABC, Rīga
 • 2007
 • 279x210x4 mm
 • 150 g
 • 32 lpp
cover
 • Teksta cenzūras īsais kurss
 • prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā
 • Raimonds Briedis
 • Vāka mākslinieks Reinis Suhanovs
 • Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Rīga
 • 2010
 • 180x121x11 mm
 • 180 g
 • 184 lpp
cover
 • Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā
 • Ilze Stikāne
 • Dizains un datorgrafika Baiba Lazdiņa
 • RaKa, Rīga
 • 2005
 • 205x140x10 mm
 • 240 g
 • 191 lpp
cover
 • Zibens locīšana
 • Apceres un sarunas
 • Zigmunds Skujiņš
 • J. Krieviņa un J. Zihmaņa foto
 • Liesma, Rīga
 • 1978
 • 170x120 mm
 • 143 lpp

Geschenk der Universität Bern, Slawisches Seminar (ausgeschieden)

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz