logo

Vārdnīcas, atrasts: 26

cover
 • Dainu kodekss
 • Janīna Kursīte
 • Oskars Stalidzāns dizains
 • Rundas, Rīga
 • 2018
 • 247x168x47 mm
 • 1390 g
 • 798 lpp
cover
 • Jauno latviešu valoda
 • Otrais, papildinātais izdevums
 • Ilmārs Šlāpins
 • Ascendum, Rīga
 • 2017
 • 160x121x13 mm
 • 210 g
 • 187 lpp
cover
 • Jūgendstils
 • Mazā mākslas enciklopēdija
 • Eduards Kļaviņš
 • Vāku un titulu zīmējis A. Ķīsis, fotogrāfi A.Lode, M.Salna
 • Latvijas enciklopēdija, Rīga
 • 1994
 • 165x148x5 mm
 • 120 g
 • 79 lpp
cover
 • K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca Š-Ž
 • K. Mühlenbachs Lettisch-deutsches Woerterbuch
 • Kārlis Mīlenbahs, rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns
 • Izglītības ministrija, Rīga
 • 1929
 • 263x194x49 mm
 • 1570 g
 • 895 lpp

Tomasa Krēbsa dāvinājums

cover
 • K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca P-S
 • K. Mühlenbachs Lettisch-deutsches Woerterbuch
 • Kārlis Mīlenbahs, rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns
 • Izglītības ministrija, Rīga
 • 1927
 • 263x194x69 mm
 • 2040 g
 • 1168 lpp

Tomasa Krēbsa dāvinājums

cover
 • K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca Ie–O
 • K. Mühlenbachs Lettisch-deutsches Woerterbuch
 • Kārlis Mīlenbahs, rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns
 • Izglītības ministrija, Rīga
 • 1925
 • 263x194x54 mm
 • 1560 g
 • 909 lpp

Tomasa Krēbsa dāvinājums

cover
 • K. Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca A–Ī
 • K. Mühlenbachs Lettisch-deutsches Woerterbuch
 • Kārlis Mīlenbahs, rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns
 • Izglītības ministrija, Rīga
 • 1923
 • 263x194x52 mm
 • 1520 g
 • 840 lpp

Tomasa Krēbsa dāvinājums

cover
 • Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca
 • Ārija Meikališa
 • Mākslinieks J. Rožkalns
 • RaKa, Rīga
 • 1998
 • 224x153x15 mm
 • 390 g
 • 299 lpp
cover
 • Kuģi
 • Enciklopēdija par kuģu un laivu vēsturi ...
 • Teksta autors Eriks Kentlijs
 • No angļu valodas tulkojusi Laima Vanaga
 • Zvaigzne ABC, Rīga
 • 2001
 • 286x222x11 mm
 • 640 g
 • 64 lpp
cover
 • Latviešu frazeoloģijas vārdnīca
 • Alise Laua, Aija Ezeriņa, Silvija Veinberga
 • Avots, Rīga
 • 2000
 • 208x153x46 mm
 • 1080 g
 • 1461 lpp
cover
 • Latviešu personvārdu vārdnīca
 • Klāvs Siliņš, Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. A. Upīša Valodas un literatūras institūts
 • Māksliniece M. Avota
 • Zinātne, Rīga
 • 1990
 • 212x152x22 mm
 • 430 g
 • 349 lpp
cover
 • Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca
 • Sastādījuši L. Ceplītis, D. Guļevska, A. Miķelsone, T. Porīte
 • Avots, Rīga
 • 1981
 • 172x115x19 mm
 • 280 g
 • 358 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

cover
 • Latviešu valodas slenga vārdnīca
 • Ojārs Bušs, Vineta Ernstsone
 • Aigara Truhina vāku dizains
 • Zvaigzne ABC, Rīga
 • 2009
 • 202x136x36 mm
 • 650 g
 • 574 lpp
cover
 • Latviešu-krievu un krievu-latviešu vārdnīca
 • Sastādījušas M. Grinfelde, K. Karpova, L. Tjurina, L. Žīgure
 • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
 • 1959
 • 149x119x25 mm
 • 300 g
 • 618 lpp
cover
 • Latviešu-lībiešu sarunvārdnīca
 • Letkiel-līvokīel roksonarāntoz
 • Valda Šuvcāne, Elfrīda Žagare
 • Vāku zīmējusi M. Alševska
 • Zvaigzne, Rīga
 • 1991
 • 165x105x3 mm
 • 50 g
 • 69 lpp
cover
 • Latviešu-vācu sarunu vārdnīca
 • Karina Sējēja
 • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
 • 1965
 • 129x105x14 mm
 • 130 g
 • 240 lpp
cover
 • Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca
 • Vāciski-krieviski un krieviski-vāciski alfabētisku terminu saraksti un 12 reprodukciju pielikumi
 • Sakārtojis Ansis Auziņš
 • Latvju grāmata, Rīga
 • 1942
 • 213x161x30 mm
 • 920 g
 • 530 lpp
cover
 • Literatūra
 • Rokasgrāmata skolēniem un studentiem
 • Sakārtojusi Ērika Zimule
 • Māksliniece Marija Alševska
 • Zvaigzne ABC, Rīga
 • 2005
 • 172x114x24 mm
 • 310 g
 • 336 lpp
cover
 • Mīlestības vārdnīca
 • Sastādījis K. Riekstiņš
 • Ilgoņa Riņķa mākslinieciskais noformējums, Fransuā Bušē glezna "Pastorāla ainiņa"
 • Avots, Rīga
 • 2003
 • 216x149x26 mm
 • 570 g
 • 367 lpp
cover
 • Mitoloģijas vārdnīca
 • Sastādījusi Ilze Vjatere
 • Vāku veidoja Ilgonis Riņķis
 • Avots, Rīga
 • 2004
 • 216x152x27 mm
 • 510 g
 • 330 lpp
cover
 • Naudas lietas
 • Skaidrojošā vārdnīca
 • Ēvalds Vēciņš
 • Vāku zīmējos A. Krēsliņš
 • Zvaigzne, Rīga
 • 1993
 • 199x146x10 mm
 • 170 g
 • 170 lpp
cover
 • Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca 2004
 • Sastādītāja Inta Rozenvalde
 • Mākslinieks Aleksandrs Busse
 • Nordik, Rīga
 • 2004
 • 230x153x29 mm
 • 750 g
 • 520 lpp
cover
 • Sinonīmu vārdnīca skolām
 • Sastādītāja Elza Grīnberga-Sudmale
 • Mākslinieks Uldis Baltutis
 • Avots, Rīga
 • 2001
 • 182x125x40 mm
 • 640 g
 • 793 lpp
cover
 • Svešvārdu vārdnīca
 • 25000 vārdu un terminu
 • Sastādītājas Indra Andersone, Ilze Čerņevska, Inta Kalniņa, Dina Nātiņa, Ruta Puriņa, Larisa Vjatere
 • Vāku veidojis Uldis Baltutis
 • Avots, Rīga
 • 2008
 • 206x155x52 mm
 • 1140 g
 • 1024 lpp
cover
 • Vācu - latviešu vārdnīca bildēs
 • Lieliem un maziem
 • Tulkotāja Marika Taube no Bilingual Visual Dictionary German English
 • 2006
 • 170x142x24 mm
 • 600 g
 • 360 lpp
cover
 • Vārda noslēpums
 • Kāpēc tevi tā sauc...
 • Sastādījusi Dzintra Kalniņa
 • Vāka autors Juris Karčevskis
 • Avots, Rīga
 • 2008
 • 147x107x20 mm
 • 230 g
 • 303 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz