logo

Valodniecība, atrasts: 22

cover
 • Ievads valodniecībā
 • Heincs Fāters
 • No vācu valodas tulkojusi Ineta Balode
 • Mākslinieks Andris Nikolajevs
 • Zinātne, Rīga
 • 2010
 • 215x147x19 mm
 • 470 g
 • 343 lpp

LVA dāvinājums

cover
 • Itāliešu valodas gramatika latviešiem
 • Džovanni Fantons
 • No itāliešu valodas tulkojusi Astra Šmite
 • Svētdienas Rīts, Rīga
 • 1993
 • 216x142x14 mm
 • 270 g
 • 252 lpp

Grāmatu ziedojusi Arta Šteinharde

cover
 • Latviešu grammatika vācu skolām
 • trešais izdevums
 • E. Balodis, pārlabojusi un papildinājusi Hilda Neuland
 • Valters un Rapa, Rīga
 • 1933
 • 213x148x6 mm
 • 130 g
 • 120 lpp
cover
 • Latviešu interpunkcija
 • Aina Blinkena, Latvijas Zinātņu akadēmija. Valodas un literatūras institūts
 • Vāku zīmējis A. Liepiņš
 • Zinātne, Rīga
 • 1969
 • 220x155x21 mm
 • 490 g
 • 410 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

cover
 • Latviešu valoda igauņu studentiem
 • Mācību uzdevumu krājums
 • Ilze Zagorska
 • Ilustrators Ģirts Semēvics
 • LVA, Rīga
 • 2014
 • 300x212x8 mm
 • 112 lpp

Grāmatu dāvinājusi LVA

cover
 • Latviešu valoda lietišķajos rakstos
 • Pareizrakstība, saīsinājumi, teksta izveide, palīgvārdi, adrese, pieturzīmes, vēstules, dokumenti
 • Valentīna Skujiņa
 • Māras Alševskas vāka dizains
 • Zvaigzne ABC, Rīga
 • 2014
 • 266x212x14 mm
 • 440 g
 • 112 lpp
cover
 • Latviešu valoda mazākumtautību skolā
 • 2. klase, darba burtnīca
 • Zenta Anspoka, Zaiga Dambe, Iveta Marševska
 • Māksliniece Anita Ozoliņa
 • LVA, Rīga
 • 2014
 • 290x204x12 mm
 • 184 lpp

Grāmatu dāvinājusi LVA

cover
 • Latviešu valoda mazākumtautību skolā. Mācību grāmata
 • 2. klase
 • Zenta Anspoka, Zaiga Dambe, Iveta Marševska
 • Māksliniece Anita Ozoliņa
 • LVA, Rīga
 • 2014
 • 290x204x12 mm
 • 184 lpp

Grāmatu dāvinājusi LVA

cover
 • Latviešu valoda pirms simt gadiem
 • "Pēterburgas Avīžu" sabiedriski politiskā leksika
 • Liene Roze
 • P. Vlasjuka vāks
 • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
 • 1962
 • 200x127x5 mm
 • 120 g
 • 91 lpp
cover
 • Latviešu valoda studentiem
 • Skolotāja grāmata
 • Nikole Naua
 • Mākslinieks Jānis Romanovskis
 • LVA, Rīga
 • 2014
 • 242x168x15 mm
 • 191 lpp

Grāmatu dāvinājusi LVA

cover
 • Latviešu valodas darbības vārdu tabulas
 • Mācību un metodiskais materiāls
 • Izdevums sagatavots Ilzes Auziņas un Guntas Nešpores redakcijā
 • Latviešu valodas aģentūra, Rīga
 • 2014
 • 246x175x15 mm
 • 580 g
 • 271 lpp
cover
 • Latviešu valodas rokasgrāmata
 • pareizrakstība, valodas kultūra, gramatika, fonētika, stilistika
 • Anita Romane
 • Zvaigzne ABC, Rīga
 • 2006
 • 140x108x9 mm
 • 100 g
 • 144 lpp
cover
 • Lietišķo rakstu paraugi
 • 3., labotais izdevums
 • Valentīna Skujiņa
 • Zvaigzne ABC, Rīga
 • 2011
 • 200x146x3 mm
 • 60 g
 • 44 lpp
cover
 • Muhsu walodas spihdsinaschana
 • Jānis Lūke
 • b.i., Rīga
 • 1930
 • 227x147x4 mm
 • 80 g
 • 59 lpp
cover
 • Turi pa rokai, iemet aci
 • Lalita Muižniece, Rasma Sināte, Sandra Kronīte-Sīpola
 • Vāku zīmējis Arnolds Sildegs
 • LSC apgāds, Kalamazū
 • 1991
 • 178x108x7 mm
 • 120 g
 • 116 lpp
cover
 • Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca
 • Deutsch-lettisches Phraseologiewörterbuch
 • Klauss Dīters Ludvigs, Mudīte Smiltena
 • Vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa
 • LU Akadēmiskais apgāds
 • 2015
 • 246x178x20 mm
 • 650 g
 • 309 lpp
cover
 • Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 5
 • Populārzinātnisku rakstu krājums
 • Atbildīgā redaktore Dr. philol. Linda Lauze
 • Maketa un vāka dizaina autors Kristaps Rozītis
 • Latviešu valodas aģentūra, Rīga
 • 2010
 • 210x148x8 mm
 • 200 g
 • 113 lpp
cover
 • Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 7
 • Populārzinātnisku rakstu krājums
 • Atbildīgais redaktors Dr. habil. philol. Ojārs Bušs
 • Maketa un vāka dizaina autors Kristaps Rozītis
 • Latviešu valodas aģentūra, Rīga
 • 2012
 • 210x148x10 mm
 • 270 g
 • 198 lpp
cover
 • Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 8
 • Populārzinātnisku rakstu krājums
 • Atbildīgā redaktore Dr. philol. Andra Kalnača
 • Maketa un vāka dizaina autors Kristaps Rozītis
 • Latviešu valodas aģentūra, Rīga
 • 2013
 • 210x148x10 mm
 • 240 g
 • 182 lpp
cover
 • Valodniecība Latvijā fakti un biogrāfijas
 • Andrejs Bankavs, Ilga Jansone
 • Vāka dizainu veidojusi Ilze Renģe
 • LU Akadēmiskais apgāds, Rīga
 • 2010
 • 245x179x27 mm
 • 850 g
 • 326 lpp

LVA dāvinājums

cover
 • Valodniecības vēsture
 • Jānis Loja
 • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
 • 1061
 • 221x153x19 mm
 • 440 g
 • 313 lpp
cover
 • Vidzemes stāsti
 • Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753
 • F.B. Blaufūss
 • Mākslinieks Raivis Pētersons
 • Izpētes un popularizēšanas biedrība, Rīga
 • 2015
 • 217x155x23 mm
 • 540 g
 • 253 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz