logo

Visas, Birgers Gotfrīds Augusts, atrasts: 1

cover
  • Minhauzens
  • Gotfrīds Augusts Birgers
  • No vācu valodas tulkojusi Ērika Lūse
  • Vāku zīmējusi Valda Muižule, Gustava Dorē ilustrācijas
  • Liesma, Rīga
  • 1970
  • 220x174x9 mm
  • 210 g
  • 103 lpp

Grāmatu ziedojusi Arta Šteinharde

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz