logo

Visas, Auseklis, atrasts: 1

cover
  • Izlase
  • Auseklis, sakārtojis un priekšvārdu sarakstījis V. Austrums
  • Mākslinieks O. Ābols
  • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
  • 1955
  • 205x138x21 mm
  • 420 g
  • 388 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz