logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 7
  • Populārzinātnisku rakstu krājums
  • Atbildīgais redaktors Dr. habil. philol. Ojārs Bušs
  • Maketa un vāka dizaina autors Kristaps Rozītis
  • Latviešu valodas aģentūra, Rīga
  • 2012
  • 210x148x10 mm
  • 270 g
  • 198 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz