logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Dzimtas stāsti Ar saknēm Latvijā
  • Redaktore Mārīte Āboltiņa
  • Vāka noformējumā izmantots Ilzes Rūtiņas zīmējums
  • Latviešu valodas aģentūra, Rīga
  • 2014
  • 183x168x11 mm
  • 370 g
  • 148 lpp

LVA dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz