logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Tāds laiks
  • Dažādgadu iedvesmas
  • Viktors Līvzemnieks, Andris Vējāns ievads
  • Jānis Svenčs vāku un titullapu noformējums
  • Latgales Kultūras centrs, Rēzekne
  • 1997
  • 139x101x7 mm
  • 80 g
  • 132 lpp

Latvijas Rakstnieku savienības dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz