logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Latviešu tautas mīklas
  • Izlase
  • Sastādījusi A. Ancelāne, Latvijas PSR Zinātņu akadēmija - Etnogrāfijas un folkloras institūts
  • Mākslinieciskais noformējums L. Grasimovičas
  • Latvijas PSR ZA izdevniecība, Rīga
  • 1954
  • 228x180x21 mm
  • 670 g
  • 361 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz