logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Kādi viesi, tādi svētki
  • Ēdienu receptes, laika kavēkļi mājas viesībās
  • Sastādījusi I. Kalniņa
  • Māksliniece A. Krūmiņa
  • Atbalss, Rīga
  • 1991
  • 200x149x12 mm
  • 150 g
  • 223 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz