logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti 25
  • Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940-1991
  • Sastādītājs Dzintars Ērglis
  • Māksliniece Ināra Jēgere
  • Latvijas vēstures institūta apgāds, Rīga
  • 2009
  • 247x177x45 mm
  • 1450 g
  • 747 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz