logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Grāmata par resgaļiem
  • Edmunds Ņizjurskis
  • No poļu valodas tulkojusi R. Luginska
  • Ilustrējis F. Mahoņins, noformējis E. Andersons
  • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
  • 1960
  • 210x161x25 mm
  • 540 g
  • 428 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz