logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Kalējs Deviņvīruspēks
  • Noveles
  • Žanis Grīva, M. Ābolas priekšvārds
  • Māksliniece Vizma Krieviņa
  • Liesma, Rīga
  • 1985
  • 171x115x10 mm
  • 120 g
  • 103 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz