logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Vazdiku dzimta
  • Ar teātri saindētie
  • Silvija Geikina
  • Maketētājs Arnis Balodis, uz vāka izmantota Jāņa Lerha fotogrāfija
  • Likteņstāsti, Rīga
  • 2004
  • 182x115x36 mm
  • 350 g
  • 471 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz