logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Pasaules bērni 3
  • Ārzemju rakstnieku stāsti
  • Sastādījis Ēvalds Juhņevičs
  • Ilustrējis Zigurds Zuze
  • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
  • 1967
  • 206x151x15 mm
  • 330 g
  • 226 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz