logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Pasaules bērni 8
  • Ārzemju rakstnieku stāsti
  • Sastādījis Ēvalds Juhņevičs
  • Ilustrējis Viesturs Grants
  • Liesma, Rīga
  • 1971
  • 206x151x15 mm
  • 350 g
  • 237 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz