logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 8
  • Populārzinātnisku rakstu krājums
  • Atbildīgā redaktore Dr. philol. Andra Kalnača
  • Maketa un vāka dizaina autors Kristaps Rozītis
  • Latviešu valodas aģentūra, Rīga
  • 2013
  • 210x148x10 mm
  • 240 g
  • 182 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz