logo

Visas, Agņacveta Edzi, atrasts: 1

cover
  • Zelta rokas
  • Dzejoļi bērniem
  • Edzi Agņacveta
  • Sakārtojis un no baltkrievu valodas atdzejojis
  • Ilustrējis Harijs Purviņš
  • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
  • 1960
  • 227x152x7 mm
  • 150 g
  • 54 lpp

Daces Stiebriņas dāvinājums

Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz