logo

Visas, atrasts: 1

cover
  • Ai zaļā birztaliņa
  • Latviešu tautas dziesmas par kokiem
  • Sakopojusi A. Graubiņa
  • Ilustrējis K. Sūniņš
  • Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga
  • 1960
  • 227x174x6 mm
  • 150 g
  • 30 lpp
Latviešu bibliotēka Šveicē
Lettische Bibliothek Schweiz